User Tools

Site Tools


instalace:mobilni_zarizeni

Mobilní zařízení

Nastavení - obecně

Mobilní zařízení (telefon, mobilní terminál, tablet…) s operačním systémem Android 5.0 a novějším se dají využít jako čtečky čárových kódů (na starší verze Androidu můžete instalaci zkusit, ale není jisté, že proběhne úspěšně). Aby bylo takové využití možné, je třeba:

 • mít zakoupený modul Mobilní čtečky základní a/nebo Mobilní čtečky profesionální.
 • mít na mobilním zařízení nainstalovanou příslušnou aplikaci:
  • Mobilní čtečky základní: stáhnout soubor PlantisReader.apk.
  • Mobilní čtečky profesionální: připravujeme
 • na každém počítači, na který chcete data z mobilních zařízení odesílat, je třeba v Plantisu povolit příjem dat (příkazem Soubor, Nastavení pro tento počítač, Mobilní zařízení) a následně po restartu aplikace Plant-IS ve Windows firewallu povolit komunikaci (měl by se automaticky zobrazit dotaz od Windows firewallu, zda si přejete komunikaci povolit).
 • mobilní zařízení nastavit pro komunikaci s daným počítačem - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační QR kód. Na mobilním zařízení v menu aplikace zvolte příkaz Sejmout konfigurační kód a QR kód z obrazovky počítače sejměte, tím je nastavení provedeno (součástí nastavení je IP adresa počítače - pokud se tato adresa změní, bude třeba konfigurační QR kód sejmout znovu); pokud zařízení nemá vestavěný fotoaparát, není příkaz Sejmout konfigurační kód k dispozici, místo toho je možné sejmout kód rovnou, stejně jako byste snímali kód zboží.

Nastavení - mobilní terminály Zebra

Mobilní terminály Zebra jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů, který funguje mnohem rychleji než použití fotoaparátu a softwarového rozpoznávání kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace DataWedge, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V aplikaci DataWedge je třeba kliknout na ikonu Menu a zvolit New profile. Na dotaz “Enter profile name” zadejte např. Plantis a potvrďte OK. Klepněte na tento nově vytvořený profil a nastavte v něm:

 • Profile enabled: ano
 • Applications, Associated apps: Menu, New app/activity a pak ze seznamu vybrat cz.arbosoft.PlantisReader
 • Barcode input, Enabled: ano
 • Barcode input, Decoders: zapnout Interleaved 2of5
 • Keystroke output, Enabled: ne
 • Intent output, Enabled: ano
 • Intent output, Intent action: arbosoft.intent.action.BARCODE
 • Intent output, Intent delivery: Send via startActivity
 • IP output, Enabled: ne

Při zadávání textů v nastavení aplikace DataWedge dodržujte velká a malá písmena tak, jak je zde uvádíme.

Máte-li na čtečce hardwarovou klávesnici a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyky a zadávání, klepnout na Fyzická klávesnice a vypnout volbu Zobrazit virtuální klávesnici.

Využití

Na mobilním zařízení vytvořte doklad. Pro jeho odeslání stačí v menu zvolit příkaz Odeslat. Chcete-li doklad opatřit poznámkou (jméno odběratele apod.), vyplňte v menu ještě před odesláním pole Poznámka. Proběhne-li odeslání úspěšně, data z terminálu se přenesou do aplikace Plant-IS v počítači. Na hlavním panelu aplikace v počítači se vpravo zobrazí ikona, po kliknutí na ni si můžete prohlédnout frontu přijatých dokladů.

V současné době je možné data z mobilních zařízení použít v prodejním dokladu a inventuře (další doklady pravděpodobně přidáme podle požadavku uživatelů). V prodejním dokladu na záložce Položky je tlačítko Načíst data z mobilního zařízení. Pokud jsou nějaká data připravena, je u tohoto tlačítka zobrazeno číslo udávající počet dokladů ve frontě.

Kliknutím na tlačítko Načíst data z mobilního zařízení se buď položky z mobilního zařízení ihned vloží do prodejního dokladu v počítači (v případě, že je k dispozici jen jeden doklad z mobilního zařízení), a nebo se nejprve zobrazí okno, ve kterém vyberete, který z dokladů z mobilního zařízení chcete do prodejního dokladu vložit (v případě, že je dokladů ve frontě více).

instalace/mobilni_zarizeni.txt · Last modified: 2019/06/06 21:53 by admin