User Tools

Site Tools


instalace:mobilni_zarizeni

Mobilní zařízení

Mobilní zařízení (telefon, mobilní terminál, tablet…) s operačním systémem Android 5.0 a novějším se dají využít jako čtečky čárových kódů (na starší verze Androidu můžete instalaci zkusit, ale není jisté, že proběhne úspěšně). Aby bylo takové využití možné, je třeba:

 • mít zakoupený modul Mobilní čtečky základní a/nebo Mobilní čtečky profesionální.
 • mít na mobilním zařízení nainstalovanou příslušnou aplikaci
 • mít mobilní zařízení připojené do stejné sítě jako počítač/server.

Nastavení - obecně

Před aktualizací aplikace (tj. na zařízení už Plant-IS Reader PRO máte nainstalovaný, ale chcete nahrát novější verzi) je nutné odeslat všechny doklady, o které nechcete přijít, a starou verzi aplikace odinstalovat.

Na mobilní zařízení stáhněte a nainstalujte příslušnou aplikaci:

Nechcete-li na mobilním zařízení psát celý odkaz pro stažení aplikace, použijte stránku www.arbosoft.cz/m

Nastavení - mobilní terminály Zebra

Mobilní terminály Zebra jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů, který funguje mnohem rychleji než použití fotoaparátu a softwarového rozpoznávání kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace DataWedge, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V aplikaci DataWedge je třeba kliknout na ikonu Menu a zvolit New profile. Na dotaz “Enter profile name” zadejte např. Plantis a potvrďte OK. Klepněte na tento nově vytvořený profil a nastavte v něm:

 • Profile enabled: ano
 • Applications, Associated apps: Menu, New app/activity a pak ze seznamu vybrat cz.arbosoft.PlantisReader (pro základní čtečku) nebo cz.arbosoft.PlantisReaderPro (pro profesionální čtečku)
 • Barcode input, Enabled: ano
 • Barcode input, Decoders: zapnout Interleaved 2of5
 • Keystroke output, Enabled: ne
 • Intent output, Enabled: ano
 • Intent output, Intent action: arbosoft.intent.action.BARCODE
 • Intent output, Intent delivery: Send via startActivity
 • IP output, Enabled: ne

Při zadávání textů v nastavení aplikace DataWedge dodržujte velká a malá písmena tak, jak je zde uvádíme.

Máte-li na čtečce hardwarovou klávesnici a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyky a zadávání, klepnout na Fyzická klávesnice a vypnout volbu Zobrazit virtuální klávesnici; softwarovou klávesnici lze obvykle vypnout také v okamžiku, kdy se zobrazí, pomocí ikonky vpravo dole.

Nastavení - mobilní terminály Point Mobile

Mobilní terminály Point Mobile jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů, který funguje mnohem rychleji než použití fotoaparátu a softwarového rozpoznávání kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V Nastavení mobilního zařízení je třeba najít položku ScanSetting. V této položce pak nastavte:

 • Volbu On zapněte
 • V menu Basic položku Result type nastavte na Intent Broadcast

Máte-li na čtečce hardwarovou klávesnici a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyk a zadávání, Aktuální klávesnice a vypnout položku Hardware - Zobrazit metodu zadávání.

Pokud má Vaše zařízení hardwarovou čtečku čárových kódů i fotoaparát, můžete v aplikaci Plant-IS Reader PRO v nabídce Nastavení vypnout volbu Používat vestavěný fotoaparát, aby aplikace zbytečně nezobrazovala tlačítka pro jeho využití.

Nastavení - mobilní čtečky základní

Základní čtečky komunikují po síti přímo s konkrétním počítačem, komunikace tedy neprobíhá mezi čtečkou a serverem. Základní čtečky data pouze odesílají (odesílá se seznam čárových kódů a množství zboží).

 • na každém počítači, na který chcete data ze základní čtečky odesílat, je třeba v Plantisu povolit příjem dat (příkazem Soubor, Nastavení pro tento počítač, Mobilní zařízení) a následně po restartu aplikace Plant-IS ve Windows firewallu povolit komunikaci (měl by se automaticky zobrazit dotaz od Windows firewallu, zda si přejete komunikaci povolit).
 • mobilní zařízení nastavit pro komunikaci s daným počítačem - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační QR kód. Na mobilním zařízení v menu aplikace zvolte příkaz Sejmout konfigurační kód a QR kód z obrazovky počítače sejměte, tím je nastavení provedeno (součástí nastavení je IP adresa počítače - pokud se tato adresa změní, bude třeba konfigurační QR kód sejmout znovu); pokud zařízení nemá vestavěný fotoaparát, není příkaz Sejmout konfigurační kód k dispozici, místo toho je možné sejmout kód rovnou, stejně jako byste snímali kód zboží.
 • k počítači může být takto spárováno libovolné množství mobilních zařízení

Nastavení - mobilní čtečky profesionální

Profesionální čtečky komunikují po síti se serverem - z něj si stahují potřebná data (zejména sortiment zboží, stav zásoby) a na něj odesílají vytvořené doklady, které je pak možné využít na libovolné stanici. Mobilní zařízení musí být připojeno k síti tak, aby mohlo se serverem komunikovat - používáte-li WiFi připojení, musí se zařízení připojit do stejné sítě jako server, nikoliv např. do oddělené sítě pro zákazníky.

 • na jednotlivých počítačích není třeba provádět žádné nastavení, počítač pouze poslouží k prvotnímu nastavení čtečky
 • mobilní zařízení nastavit pro komunikaci - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační QR kód. (Nemáte-li modul zakoupený, můžete jako Admin použít příkaz Soubor, Správa dat, QR kód pro nastavení mobilních terminálů.) Na mobilním zařízení v základní obrazovce aplikace sejměte konfigurační QR kód z obrazovky počítače, tím je nastavení provedeno (součástí nastavení je IP adresa serveru); pokud má zařízení hardwarovou čtečku, je možné snímat kód přímo ze základní obrazovky, na ostatních zařízeních bude třeba v menu zvolit příkaz QR konfigurace.
 • v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete menu a v něm zvolte příkaz Stáhnout data. Zobrazí se okno pro stahování dat, v něm spusťte vlastní stahování dat pomocí ikony se zelenou fajfkou v horní části displeje. První stahování dat může běžet poměrně dlouho (několik minut). Až se stahování dokončí, vraťte se zpět do základní obrazovky.
 • v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete menu a v něm zvolte příkaz Nastavení. Na záložce Základní zadejte číslo terminálu (používáte-li mobilních zařízení více, přiřaďte každému z nich jiné číslo terminálu). Dále vyberte výchozí místo - z vybrané lokace se pak např. při prodeji bude odečítat zásoba zboží. Na záložce Tlačítka můžete upravit, která tlačítka a v jakém pořadí se budou zobrazovat na úvodní obrazovce. Nastavení uložte.

Využití - mobilní čtečky základní

Na mobilním zařízení vytvořte doklad. Pro jeho odeslání stačí v menu zvolit příkaz Odeslat. Chcete-li doklad opatřit poznámkou (jméno odběratele apod.), vyplňte v menu ještě před odesláním pole Poznámka. Proběhne-li odeslání úspěšně, data z terminálu se přenesou do aplikace Plant-IS v počítači. Na hlavním panelu aplikace v počítači se vpravo zobrazí ikona, po kliknutí na ni si můžete prohlédnout frontu přijatých dokladů.

V současné době je možné data z mobilních zařízení použít v prodejním dokladu a inventuře (další doklady pravděpodobně přidáme podle požadavku uživatelů). V prodejním dokladu na záložce Položky je tlačítko Načíst data z mobilního zařízení. Pokud jsou nějaká data připravena, je u tohoto tlačítka zobrazeno číslo udávající počet dokladů ve frontě.

Kliknutím na tlačítko Načíst data z mobilního zařízení se buď položky z mobilního zařízení ihned vloží do prodejního dokladu v počítači (v případě, že je k dispozici jen jeden doklad z mobilního zařízení), a nebo se nejprve zobrazí okno, ve kterém vyberete, který z dokladů z mobilního zařízení chcete do prodejního dokladu vložit (v případě, že je dokladů ve frontě více).

instalace/mobilni_zarizeni.txt · Last modified: 2020/05/22 16:18 by admin