User Tools

Site Tools


mobilni_aplikace:profi

Plant-IS Reader PRO

Instalace aplikace

Instalaci doporučujeme provést z Google Play: PlantisReaderPro na GooglePlay. Aplikace nainstalovaná z Google Play se může uživateli automaticky aktualizovat na novější verze.

Pokud byste nemohli nebo nechtěli instalovat z Google Play, je možné instalovat z .apk souboru: PlantisReaderPro.apk. Takto nainstalovaná aplikace se nebude automaticky aktualizovat.

Pro přechod z verze z Google Play na verzi z .apk a naopak je vždy potřeba nejprve původní verzi odinstalovat a poté teprve instalovat novou verzi.

Při odinstalaci dojde ke smazání dat aplikace, tj. případné rozpracované doklady je třeba nejprve uzavřít a odeslat na server.Nastavení mobilního zařízení

Před používáním aplikace na mobilním zařízení je potřeba mobilní zařízení nastavit. Postup se u jednotlivých výrobců a modelů liší.

Máte-li na zařízení hardwarovou klávesnici a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyk a zadávání, Aktuální klávesnice a vypnout položku Hardware - Zobrazit metodu zadávání.

Běžný mobilní telefon nebo tablet s Androidem

Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro načítání čárových kódů zboží se využívá vestavěný fotoaparát.

Mobilní terminály Point Mobile

Mobilní terminály Point Mobile jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V Nastavení mobilního zařízení je třeba najít položku ScanSetting. V této položce pak nastavte:

 • Volbu On zapněte
 • V menu Basic položku Result type nastavte na Intent Broadcast

Mobilní terminály Zebra

Mobilní terminály Zebra jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace DataWedge, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V aplikaci DataWedge je třeba kliknout na ikonu Menu a zvolit New profile. Na dotaz “Enter profile name” zadejte např. Plantis a potvrďte OK. Klepněte na tento nově vytvořený profil a nastavte v něm:

 • Profile enabled: ano
 • Applications, Associated apps: Menu, New app/activity a pak ze seznamu vybrat cz.arbosoft.PlantisReaderPro
 • Barcode input, Enabled: ano
 • Barcode input, Decoders: zapnout Interleaved 2of5
 • Keystroke output, Enabled: ne
 • Intent output, Enabled: ano
 • Intent output, Intent action: arbosoft.intent.action.BARCODE
 • Intent output, Intent delivery: Send via startActivity
 • IP output, Enabled: ne

Při zadávání textů v nastavení aplikace DataWedge dodržujte velká a malá písmena tak, jak je zde uvádíme.

Mobilní terminály Honeywell EDA

Mobilní terminály Honeywell EDA jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V Nastavení je třeba zvolit Honeywell Settings, Scan Settings, Internal Scanner. Pokud nepotřebujete vytvářet profil přímo pro naši aplikaci, stačí zvolit Default profile, v opačném případě přidejte profil pro aplikaci a dále upravujte tento profil.

V Data Processing Settings zapnout volbu Wedge, dole pak vypnout Launch Browser, vypnout Scan To Intent, vypnout Launch EZ Config, zapnout Data Intent. Vrátit se o úroveň zpět.

V Symbology Settings zapnout všechny druhy kódů, které budete potřebovat, tj. zpravidla Code 128, EAN-13, Interleaved 2 of 5, QR Code. U EAN-13 je třeba zapnout volbu Send check digit.

Dále je potřeba v aplikacích najít a otevřít EzReceiver, v něm Scan settings. Pro volbu Scan result broadcast action zadat hodnotu: arbosoft.event.HONEYWELLNastavení aplikace

Aplikace komunikuje po síti se serverem - z něj si stahuje potřebná data (zejména sortiment zboží, stav zásoby) a na něj odesílá vytvořené doklady, které je pak možné využít na libovolné stanici. Mobilní zařízení musí být připojeno k síti tak, aby mohlo se serverem komunikovat - používáte-li WiFi připojení, musí se zařízení připojit do stejné sítě jako server, nikoliv např. do oddělené sítě pro zákazníky. Potřebuje-li využívat mobilní data, bude nutné mít zařízení připojené do podnikové sítě prostřednictvím VPN.

 • mobilní zařízení nastavit pro komunikaci - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační QR kód. (Nemáte-li modul zakoupený, můžete jako Admin použít příkaz Soubor, Správa dat, QR kód pro nastavení mobilních terminálů.) Na mobilním zařízení v základní obrazovce aplikace sejměte konfigurační QR kód z obrazovky počítače, tím je nastavení provedeno (součástí nastavení je IP adresa serveru); pokud má zařízení hardwarovou čtečku, je možné snímat kód přímo ze základní obrazovky, na ostatních zařízeních bude třeba v menu zvolit příkaz QR konfigurace.
 • v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete menu a v něm zvolte příkaz Stáhnout data. Zobrazí se okno pro stahování dat, v něm spusťte vlastní stahování dat pomocí ikony se zelenou fajfkou v horní části displeje. První stahování dat může běžet poměrně dlouho (několik minut). Až se stahování dokončí, vraťte se zpět do základní obrazovky.
 • v mobilní aplikaci na základní obrazovce otevřete menu a v něm zvolte příkaz Nastavení. Na záložce Základní zadejte číslo terminálu (používáte-li mobilních zařízení více, přiřaďte každému z nich jiné číslo terminálu), popř. Název. Dále vyberte výchozí místo - z vybrané lokace se pak např. při prodeji bude odečítat zásoba zboží. Na záložce Tlačítka můžete upravit, která tlačítka a v jakém pořadí se budou zobrazovat na úvodní obrazovce. Nastavení uložte. Pokud má Vaše zařízení hardwarovou čtečku čárových kódů i fotoaparát, můžete vypnout volbu Používat vestavěný fotoaparát, aby aplikace zbytečně nezobrazovala tlačítka pro jeho využití.
mobilni_aplikace/profi.txt · Last modified: 2022/03/05 09:53 by admin