User Tools

Site Tools


mobilni_aplikace:light

Plant-IS Reader Light

Instalace aplikace

Instalaci doporučujeme provést z Google Play: PlantisReaderLight na GooglePlay. Aplikace nainstalovaná z Google Play se může uživateli automaticky aktualizovat na novější verze.

Pokud byste nemohli nebo nechtěli instalovat z Google Play, je možné instalovat z .apk souboru: PlantisReaderLight.apk. Takto nainstalovaná aplikace se nebude automaticky aktualizovat.

Pro přechod z verze z Google Play na verzi z .apk a naopak je vždy potřeba nejprve původní verzi odinstalovat a poté teprve instalovat novou verzi.

Při odinstalaci dojde ke smazání dat aplikace, tj. případný rozpracovaný doklad je třeba nejprve odeslat.Nastavení mobilního zařízení

Před používáním aplikace na mobilním zařízení je potřeba mobilní zařízení nastavit. Postup se u jednotlivých výrobců a modelů liší.

Máte-li na zařízení hardwarovou klávesnici a nechcete, aby se při zadávání údajů zobrazovala navíc i softwarová klávesnice na displeji, bude třeba v systému zvolit Nastavení, Jazyk a zadávání, Aktuální klávesnice a vypnout položku Hardware - Zobrazit metodu zadávání.

Běžný mobilní telefon nebo tablet s Androidem

Nevyžaduje žádné další nastavení. Pro načítání čárových kódů zboží se využívá vestavěný fotoaparát.

Mobilní terminály Point Mobile

Mobilní terminály Point Mobile jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V Nastavení mobilního zařízení je třeba najít položku ScanSetting. V této položce pak nastavte:

 • Volbu On zapněte
 • V menu Basic položku Result type nastavte na Intent Broadcast

Mobilní terminály Zebra

Mobilní terminály Zebra jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace DataWedge, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V aplikaci DataWedge je třeba kliknout na ikonu Menu a zvolit New profile. Na dotaz “Enter profile name” zadejte např. Plantis a potvrďte OK. Klepněte na tento nově vytvořený profil a nastavte v něm:

 • Profile enabled: ano
 • Applications, Associated apps: Menu, New app/activity a pak ze seznamu vybrat cz.arbosoft.PlantisReader
 • Barcode input, Enabled: ano
 • Barcode input, Decoders: zapnout Interleaved 2of5
 • Keystroke output, Enabled: ne
 • Intent output, Enabled: ano
 • Intent output, Intent action: arbosoft.intent.action.BARCODE
 • Intent output, Intent delivery: Send via startActivity
 • IP output, Enabled: ne

Při zadávání textů v nastavení aplikace DataWedge dodržujte velká a malá písmena tak, jak je zde uvádíme.

Mobilní terminály Honeywell EDA

Mobilní terminály Honeywell EDA jsou vybaveny hardwarovým snímačem čárových kódů. Pro vlastní sejmutí kódu je využita výrobcem dodaná aplikace, která předá rozpoznaný kód naší aplikaci.

V Nastavení je třeba zvolit Honeywell Settings, Scan Settings, Internal Scanner. Pokud nepotřebujete vytvářet profil přímo pro naši aplikaci, stačí zvolit Default profile, v opačném případě přidejte profil pro aplikaci a dále upravujte tento profil.

V Data Processing Settings zapnout volbu Wedge, dole pak vypnout Launch Browser, vypnout Scan To Intent, vypnout Launch EZ Config, zapnout Data Intent. Vrátit se o úroveň zpět.

V Symbology Settings zapnout všechny druhy kódů, které budete potřebovat, tj. zpravidla Code 128, EAN-13, Interleaved 2 of 5, QR Code. U EAN-13 je třeba zapnout volbu Send check digit.

Dále je potřeba v aplikacích najít a otevřít EzReceiver, v něm Scan settings. Pro volbu Scan result broadcast action zadat hodnotu: arbosoft.event.HONEYWELLNastavení počítače a aplikace

Aplikace komunikuje po síti přímo s konkrétním počítačem (komunikace tedy neprobíhá mezi čtečkou a serverem). Základní čtečky data pouze odesílají (odesílá se seznam čárových kódů a množství zboží).

 • na každém počítači, na který chcete data ze základní čtečky odesílat, je třeba v Plantisu povolit příjem dat (příkazem Soubor, Nastavení pro tento počítač, Mobilní zařízení) a následně po restartu aplikace Plant-IS ve Windows firewallu povolit komunikaci (měl by se automaticky zobrazit dotaz od Windows firewallu, zda si přejete komunikaci povolit).
 • mobilní zařízení nastavit pro komunikaci s daným počítačem - na počítači v Plantisu příkazem Přenosné terminály, QR kód pro nastavení komunikace zobrazte konfigurační QR kód. Na mobilním zařízení v menu aplikace zvolte příkaz Sejmout konfigurační kód a QR kód z obrazovky počítače sejměte, tím je nastavení provedeno (součástí nastavení je IP adresa počítače - pokud se tato adresa změní, bude třeba konfigurační QR kód sejmout znovu); pokud zařízení nemá vestavěný fotoaparát, není příkaz Sejmout konfigurační kód k dispozici, místo toho je možné sejmout kód rovnou, stejně jako byste snímali kód zboží.
 • ke každému počítači může být takto spárováno libovolné množství mobilních zařízení
 • každé mobilní zařízení může být takto spárováno jen s jedním počítačem, ale spárování lze kdykoli snadno změnit naskenováním konfiguračního QR kóduPráce s aplikací

Na mobilním zařízení vytvořte doklad. Pro jeho odeslání stačí v menu zvolit příkaz Odeslat. Chcete-li doklad opatřit poznámkou (jméno odběratele apod.), vyplňte v menu ještě před odesláním pole Poznámka. Proběhne-li odeslání úspěšně, data z terminálu se přenesou do aplikace Plant-IS v počítači. Na hlavním panelu aplikace v počítači se vpravo zobrazí ikona, po kliknutí na ni si můžete prohlédnout frontu přijatých dokladů.

V současné době je možné data z mobilních zařízení použít v prodejním dokladu a inventuře (další doklady pravděpodobně přidáme podle požadavku uživatelů). V prodejním dokladu na záložce Položky je tlačítko Načíst data z mobilního zařízení. Pokud jsou nějaká data připravena, je u tohoto tlačítka zobrazeno číslo udávající počet dokladů ve frontě.

Kliknutím na tlačítko Načíst data z mobilního zařízení se buď položky z mobilního zařízení ihned vloží do prodejního dokladu v počítači (v případě, že je k dispozici jen jeden doklad z mobilního zařízení), a nebo se nejprve zobrazí okno, ve kterém vyberete, který z dokladů z mobilního zařízení chcete do prodejního dokladu vložit (v případě, že je dokladů ve frontě více).

mobilni_aplikace/light.txt · Last modified: 2022/03/05 09:53 by admin