User Tools

Site Tools


instalace:eet_plantis

Elektronická evidence tržeb - nastavení aplikace Plant-IS

Co budete potřebovat, než začnete?

  • Certifikát (soubor s příponou .p12) a heslo k práci s certifikátem
  • DIČ (ve tvaru CZ12345678 nebo CZ1234567890)
  • Označení provozovny/provozoven (číslo v rozmezí 1 - 999999)

Správa certifikátů

Certifikát je třeba uložit do Plant-ISu, aby jej program mohl použít pro komunikaci s EET. V hlavním menu zvolte příkaz Tabulky, pod ním EET - certifikáty. Tlačítkem Přidat přidejte certifikát. V okně, které se otevře, je třeba kliknout na tlačítko Vložit certifikát… - zobrazí se dialogové okno pro výběr souboru. Dále je nutné tlačítkem Zadat heslo… vyplnit heslo pro práci s certifikátem (heslo se vyplňuje dvakrát - pro kontrolu). Pokud je certifikát i heslo v pořádku, zobrazí se informace o certifikátu (je dobré zkontrolovat DIČ) a automaticky se vyplní platnost od a platnost do. Pokud se údaje o certifikátu nezobrazí, je pravděpodobně použito chybné heslo nebo načten jiný soubor než správný certifikát.

Globální nastavení

Globální nastavení, platné pro celou firmu, je v nabídce Soubor, Nastavení.

Na záložce Pokladna - společné II. se zadává číslo provozovny a certifikát. Doporučujeme tyto údaje vyplnit - použijí se pak pro všechna střediska, u kterých si nenastavíte jiné parametry.

Dále je třeba zvolit mód EET. Pokud se vás EET netýká, zvolte bez EET.

Během testování EET zapněte EET - ověřovací mód. Všechny datové zprávy odcházejí s příznakem, že se jedná pouze o testovací režim, při kterém se zkouší funkčnost systému. Nejedná se však o odeslání datové zprávy dle zákona!

Pro normální práci s EET je třeba zvolit EET - ostrý mód. Pouze v něm dochází k odesílání datových zpráv dle zákona.

Volba Potlačit okamžité odesílání datových zpráv EET umožňuje simulovat výpadek internetového připojení. Pokud ji zapnete, datová zpráva EET není při vystavení dokladu odeslána a na dokladu bude místo FIK, který není přidělen, vytištěn (dlouhý) PKP. Uživateli se při vystavování dokladu zobrazí varování. Volbu můžete zapnout také v případě, že máte výpadek internetového připojení a nechcete být zdržováni při vystavování dokladů. Datová zpráva musí být odeslána nejpozději 48 hodin po vystavení dokladu!

Na záložce Pokladna - tento počítač je možné vyplnit políčko EET - označení pokladního zařízení. Aby se hodnota uložila do registru počítače, musí být aplikace spuštěna jako správce. Počítače, kterým takto nenastavíte označení pokladního zařízení, si v případě potřeby označení vygenerují automaticky, tzn. pokud Vám nevadí, že vygenerované označení bude “nějaké ošklivé dlouhé číslo”, tak políčko vyplňovat nemusíte. Pokud se rozhodnete políčko vyplnit, je doporučeno na každém počítači zadat jinou hodnotu, přestože to není nezbytné.

Nastavení středisek

Každému středisku je možné přiřadit číslo provozovny a certifikát. Pokud tyto údaje nepřiřadíte středisku, použijí se pro doklady vystavené tímto střediskem globální údaje. Jestliže nepotřebujete, aby různá střediska měla různá čísla provozovny nebo různé certifikáty, nemusíte tedy u středisek nastavovat nic. Čísla provozovny bychom doporučovali nastavit v případě, že se střediska nacházejí v různých lokalitách - má-li vaše firma např. 2 pobočky, můžete všem střediskům na jedné pobočce nastavit číslo provozovny 11 a všem střediskům na druhé provozovně nastavit číslo provozovny 21.

Kontrola datových zpráv EET

Administrátor nebo uživatel s příslušným právem může použít příkaz Soubor, Správa dat, EET - datové zprávy. Zde jsou zobrazené všechny datové zprávy EET včetně pokusů o jejich odeslání a odpovědí ze serveru finanční správy. Zprávy, které se při vystavování dokladu neodeslaly, např. kvůli výpadku internetového připojení, je možné nechat odeslat dodatečně. Od okamžiku, kdy jste povinni datové zprávy EET odesílat, doporučujeme alespoň jednou denně zprávy zkontrolovat. Automatické dodatečné odesílání datových zpráv připravujeme.

Nastavení cvičných dat

Používáte-li cvičné datové prostředí, důrazně doporučujeme ve všech cvičných datových prostředích potlačit EET, aby nedocházelo k odesílání dat o tržbách během testování práce uživateli. Pro potlačení EET v datovém prostředí je třeba otevřít soubor data.ini (umístěný ve stejné složce jako Plantis.exe).

Každé datové prostředí má v souboru data.ini svoji sekci - sekce začíná zkratkou datového prostředí zapsanou v hranatých závorkách. Na dalších řádcích jsou pak parametry datového prostředí - název datového prostředí, adresa databázového serveru atd.

U všech cvičných datových prostředí přidejte následující řádek:

PotlacitEet=1

Tím bude zaručeno, že z daného datového prostředí nebudou odesílány zprávy EET. Po spuštění aplikace v tomto datovém prostředí bude na hlavním panelu aplikace zobrazeno upozornění “Bez EET!”. Pokud toto upozornění ve cvičném datovém prostředí nevidíte, znamená to, že nastavení v souboru data.ini nebylo uděláno správně a je třeba ho opravit.

Testování EET v Playground (není nutné)

Finanční správa poskytuje - především pro vývojáře software - testovací prostředí, tzv. Playground, podrobnosti najdete na adrese http://www.etrzby.cz/cs/oznameni-k-testovacimu-prostredi-playground

Chcete-li cvičná data Plant-ISu nastavit tak, aby se EET zprávy odesílaly do Playground, budete potřebovat nastavit několik věcí:

  • certifikát - musíte použít speciální certifikát pro PlayGround, dostupný zde: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/EET_CA1_Playground_v1.zip
  • heslo pro tento certifikát: eet
  • nastavit stejné DIČ firmy, pro které je vystaven certifikát (např. CZ00000019)
  • v souboru data.ini, který najdete ve stejné složce jako Plantis.exe, přidat do sekce s cvičným datovým prostředím tento řádek:

EetPlayground=1

Playground není určen pro běžné použití, datové zprávy do něj odeslané jsou opravdu pouze testovací. FIK přidělený v Playground končí na “-ff” a na ostrých dokladech se nesmí objevit.

Certifikát pro Playground nefunguje v ostrém prostředí EET. Váš certifikát pro EET nefunguje v Playground.

Vypnutí optimalizací (jen při problémech s odesíláním)

Plant-IS standardně načte a inicializuje knihovny pro odesílání datových zpráv EET jen při odesílání prvního dokladu. Pokud byste se setkali s tím, že se při odesílání EET nahodile zobrazuje chybové hlášení, že je neplatný soukromý certifikát nebo heslo, mohlo by pomoci vypnout tuto optimalizaci. Pro vypnutí optimalizace přidejte následující řádek do data.ini do každého datového prostředí, ze kterého odesíláte EET:

EetDrzetDllVPameti=0

Výchozí hodnota je 1, tj. optimalizace je standardně zapnutá.

instalace/eet_plantis.txt · Last modified: 2017/03/20 23:40 by admin