User Tools

Site Tools


instalace:eet_nove_certifikaty

Elektronická evidence tržeb - instalace nových certifikátů

Co budete potřebovat, než začnete?

  • Nový certifikát (soubor s příponou .p12) a heslo k práci s certifikátem

Instalace nového certifikátu

Nabídka Tabulky, EET - certifikáty. V tomto okně je třeba nový certifikát přidat (přitom zadáte i jeho heslo a poznámku). Pak se v seznamu certifikátů podívejte, zda je starý certifikát použit v globálním nastavení, pro střediska nebo na obou místech. Okno s certifikáty zavřete.

Globální nastavení změníte v nabídce Soubor, Nastavení, Pokladna, Pokladna - společné II. Místo starého certifikátu je třeba vybrat nový.

Pro jednotlivá střediska můžete přiřazení certifikátu změnit v nabídce Tabulky, Střediska (pokud certifikáty pro jednotlivá střediska nepřiřazujete, tento krok není třeba dělat). U středisek, která mají mít certifikát přiřazený, zvolte Upravit, pak záložku Pokladna, EET a vyberte certifikát, který má středisko používat.

Znovu otevřete nabídku Tabulky, EET - certifikáty - u starého certifikátu by už neměl být symbol, že se certifikát používá (ani globálně, ani pro středisko), a tak označte starý certifikát, zvolte Upravit a zatrhněte volbu Vypnout.

Nakonec doporučujeme restartovat Plant-IS, abyste se ujistili, že už si při spuštění nestěžuje na blížící se konec platnosti žádného certifikátu.

instalace/eet_nove_certifikaty.txt · Last modified: 2020/01/17 17:43 by admin